Om kåren

Hemvärnets Musikkår Ängelholm och Ängelholms Musikkår
Den 30 april 1913 sammanträdde elektriker S Persson, murare Algot Andersson, arbetare Johan Nilsson, typograf George Jönsson, arbetare Bror Bergman och kopparslagare Karl Kristoffersson. Dessa sex personer ämnade bilda en musikkår. Med på sammanträdet var också musikdirektör C Ekblad, innehavare av Instrumentfirman Fr Ågren & Co i Kristianstad. Till förste ordförande utsågs Algot Andersson med Bror Bergman som sekreterare och Karl Kristoffersson som kassör. I protokollet paragraf 2 står följande: ”Direktör Ekblad hade med sig hit en sextett mässingsinstrument jämte trummor som, sedan de av kåren avprovats, inköptes för denna räkning. Betalningen verkställdes genom en växel.” I november 1913 inköptes två sätt dansböcker för 40 kronor. Med dessa investeringar hade sålunda Ängelholms Musikkår bildats. Musikkårens första stadgar kom till 1914.

 

Ordförandebyte 1919
Algot Andersson efterträddes som ordförande av C W Nilsson. Efter det att C W Nilsson tillträtt som ordförande fungerade kåren tydligen mer eller mindre som ett enmansföretag fram till 1955. Det är beklagligt att dessa år är tomma ur protokollsynpunkt, för mycket kunde vara intressant att läsa i dag. Från denna tid finns endast ekonomisk redovisning, där man kan utläsa att kommunalt anslag med 500 kronor utgick för första gången 1928 för en friluftskonsert inom staden, således ett 55-årsjubileum i detta avseende.

 

Hemvärnsmusikkår
Ingenjör Dahlström vid Sockerbruket i Ängelholm var också hemvärnschef. 1945 träffade han Conny Lindkvist som då var etablerad dansmusiker med egen orkester och frågade honom om han spelade i Ängelholms Musikkår. Svaret blev nekande eftersom det då var en tvist mellan mässingsblåsarna i staden och Ängelholms Blåsorkester hade startat under ledning av sedermera mycket populäre Hugo Olsson. Dahlström kontaktade Hugo Olsson och därmed var hemvärnsmusikkåren ett faktum. Tvisten mellan musikkårerna blev kortvarig och det blev Ängelholms Musikkår som levde vidare. Antalet musiker i hemvärnsmusikkåren var mellan åtta och tio i starten och uniformeringen 1945 blev ”grötrockar”. Det första framträdandet gjordes vid en utspisning vid Försvarets hus i staden som då hade en äng utanför där hemvärnsmännen hade sin övning. 1946 kom uniformen med båtmössa och foton från det året visar en musikkår på elva man. Instrumenten var egna och i starten i huvudsak av mässing. Hugo Olsson brukade dock oftast dirigera – spelande på sin klarinett. Ett tidningsurklipp från 40-talet visas bastrumslagaren Stig Andersson slå takten med en ”kvartersflaska”. Han hade glömt sin klubba hemma och då var det att ta till vad som fanns!

 

En ny milstolpe 1958
Detta år anskaffades Musikkårens första enhetliga klädsel. Efter idoga insatser av kårmedlemmarna och deras hustrur med tombolor och Gammaldansaftnar, kunde Musikkåren inköpa nya uniformer. Detta innebar också ordförandebyte. C W Nilsson avgick och Kårens dåvarande trumslagare, Conny Lindqvist, tillträdde.

 

1971 Kom flickorna till Kåren
Ett glädjande tillskott detta år var ungdomarna från Skol- och Lergöksorkestern. Skolans satsning på ungdomsorkestern började ge frukt med ökade rekryteringsmöjligheter för kåren. 1976 inköptes nya uniformer. Efter 17 år var det hög tid för förnyelse. Tillströmningen av allt fler medlemmar gjorde det nödvändigt med en ny omgång uniformer.

 

Nya stadgar 1977
1914 års stadgar, som delvis reviderats 1955, ansågs nu färdiga att bytas ut. I paragraf 2, som avser medlemskap, stadgas nu följande: ”Var och en som trakterar ett för kåren lämpligt instrument och har ett brinnande intresse att ideellt och 1 god kamratskap utan ekonomisk vinning, utöva sin hobby, till gagn för Fru Musica, äger inträde som medlem utan avgift.”

 

Musikaliska framgångar
Ett minnesvärt år är 1977 då Musikkåren och dess medlemmar, som även ingår Hemvärnets Musikkår, gjorde både nationell och internationell tribut. Högvaktsuppdraget i Stockholm och Musikfestivalen i Kamen, Tyskland. Två år senare, alltså 1979, upprepades bravaden i Kamen, där Musikkåren återtog första pris i musikfestivalen. 1980 i februari deltog Musikkåren i Duisburgs stora karneval i Tyskland, ett minne för livet. Livgardets Dragontrumpetarkår LDK besökte Ängelholm sommaren 1997 för att med sina 28 hästar göra en gemensam konsert med HvMk Ängelholm på Stortorget.  År 1999 medverkade kåren i Ystad Tattoo.  För att hålla en god kvallité såväl musikaliskt som i marschuppträdande har kåren återkommande genomfört helgläger t ex med Mariens Musikkår i Karlskrona och workshopsmed bl a Torgny Hansson. Under 2013 då stadsmusikkåren firade 100-års jubileum gjordes en CD-inspelning, jubileumskonsert med gästartist Hasse Andersson, kamenresa mm.

 

Resor
Musikkåren har återkommande gjort ett antal lyckosamma och roliga utlandsresor, där man representerat Ängelholms Kommun på ett föredömligt sätt, bland annat  Bremen och Kamen i Tyskland, Amsterdam i Holland. Stralsund, Århus, Greifswald och Schwerin är städer som också besökts genom åren. Den senaste resan var till Tyska Wittstock där musikkåren medverkade i en musikfestival.

 

Högvaktsuppdrag
Genom åren har hemvärnsmusikkåren genomfört nästan 20 högvakter i Stockholm där den första gjordes 1978 och den senaste 2018. Efterhand som den yrkesmilitära musiken reducerats så har Försvarsmaktens uppdrag till landets hemvärnsmusik ökat och därmed också kraven på skicklighet och uppträdande. Utöver högvakter gör kåren försvarsspelningar för vår hemvärnsbataljon med säte i Helsingborg samt för Skånska Regementet P7 i Revinge.

 

Kårens dirigenter genom åren
Harry Nilsson, esskornettist, 1913-1936

Artur Nilsson 1937-1947

Hugo Olsson 1948-1973

Freddy Persson 1974-1975

Jan-Erik Johansson 1976-1978

Lars Bringehed 1978-1981

Martin Söderlund 1981-1986

Christer Ekstedt 1986-1999

Magnus Fransson 1999-

Dessutom har Nisse Nilsson med ursprung från Ängelholm och yrkesmusiker i Östersund vid många tillfällen biträtt musikkåren som ledare vid bl a högvaktsspelningar i Stockholm.