Julvesper 2021

Kära följare! Nu är det återigen dags att föra traditionen vidare.
På tisdag 30/11 kl 19:07 så spelar vi i Mariakyrkan i Helsingborg
och håller Julvesper tillsammans med Skånska Husarbataljonen.

Varmt välkomna